Zamknij x

Polityka Prywatności

serwisu www.waszekspert.pl

  1.  Informacje ogólne
   Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez osoby fizyczne-użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) w związku z korzystaniem przez nich z serwisu waszekspert.pl (dalej: „Serwis”).
  2. Administrator Danych Osobowych
   Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest  Wasz Ekspert Obrót Nieruchomościami Pośrednictwo Kredytowe Dorota Kopyta, z siedzibą w Oławie przy ul. 3 Maja 24/3, NIP: 9121466713, REGON: 022431740.
  3. Procedury bezpieczeństwa
   1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym, w szczególności Politykę bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych.
   2. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)..
  4. Podstawa przetwarzania danych osobowych
   1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
   2. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
   3. Dane osobowe Użytkowników pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  5. Pozyskiwane dane; prawo modyfikacji i usunięcia danych
   1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
   a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
   b) poprzez gromadzenie plików “cookies” zgodnie z Polityką cookies [link].
   2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.
   3. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
  6. Postanowienia końcowe
   Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  7. Kontakt

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności lub korzystania z Serwisu albo ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: dorotakopyta@waszekspert.pl.

wasz_ekspert_logo

Wasz Ekspert

Firma Wasz Ekspert świadczy usługi pośrednictwa kredytowego i pośrednictwa w OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Firma posiada 20-letnie doświadczenie w finansach i bankowości, oraz licencję w obrocie nieruchomościami.
Więcej

Kontakt

Więcej

Polityka Prywatności

Strona używa plików cookies oraz innych technologii w celu zwiększenia komfortu przeglądania, analizy i pomiaru poziomu interakcji użytkownika z treściami strony.
Więcej